Nông sản xã Hộ Đáp

UBND xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Liên hệ: Lại Thị Yên – Số ĐT: 0976437089 – Email: laithiyen08@gmail.com

Hiển thị kết quả 1, 12 của 16

Hiển thị thanh bên

Bí xanh (bí cổ) Hộ Đáp

6.00$/kg

Bưởi da xanh ruột hồng Hồ Đáp

30.00$/kg

Bưởi Hoàng Lục Ngạn – Hộ Đáp

9.00$/kg

Bưởi ngọt (bưởi Diễn) Hộ Đáp

9.00$/kg

Cam lòng vàng (Cam Vinh) Hộ Đáp

12.00$/kg

Cam ngọt (cam đường canh) Hộ Đáp

30.00$/kg

Đặc sản Lạc đỏ Hộ Đáp

48.00$/kg

Đặc sản rượu sim xã Hộ Đáp

30.00$/kg

Đỗ đen lòng xanh (đậu đen) Hộ Đáp

30.00$/kg

Đỗ xanh (đậu xanh) Hộ Đáp

24.00$/kg

Đu đủ ruột vàng Hộ Đáp

3.00$/kg

Gạo bao thai hồng Hộ Đáp

12.00$/kg