HTX Tâm Thịnh

HTX Tâm Thịnh – Địa chỉ thôn Trại Giữa, xã Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang. 

Người đại diện: Vũ Thế Trung  – email: vutrungth3@gmai.com – ĐT: 0968542189

Liên hệ: Đường Văn Kiên –  0985147782 , Trần Thị Tuyết  –  0985822305

Showing all 8 results

Hiển thị thanh bên