HTX SX TM & DV NN PHÌ ĐIỀN

HTX Sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp Phì Điền chuyên sản xuất vải thiều sấy, táo, cam canh, cam lòng vàng lục ngạn, bưởi. Đảm bảo quy trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm, các sản phẩm được sản xuất theo quy trình VietGAP.GlobalGAP…Liên hệ: 098.835.0035 (Mr Nết) Email: htxsxphidien@gmail.com

Showing all 8 results

Hiển thị thanh bên