HTX Cây ăn quả Lục Ngạn

HTX Cây ăn Quả Lục Ngạn với các hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến, thương mại nông sản được thành lập ngày 24 tháng 2 năm 2017 có các sứ mệnh sau:

  • Tập hợp nông dân nhằm tổ chức sản xuất cây ăn quả hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào sản xuất.
  • Tổ chức sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường, sức khỏe người sản xuất, bảo vệ đất và môi trường sinh thái.
  • Sản phẩm sản xuất ra có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Địa chỉ: trụ sở Nhà văn hóa thôn Trường Sinh, Xã Tân Quang, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.
Quy mô: 40 ha.
Thực hành sản xuất: đủ điều kiện an toàn thực phẩm, VietGAP.
Mô hình: Nông nghiệp sinh thái, nông dân sinh thái, vườn cam nhà mình.

Thông tin liên hệ: Email: htxlucngan@gmail.com ĐT: 091.400.1638 / 03.82.82.82.81 (Mr Nguyên) hoặc 097.993.1248 (Mr Linh)

Showing all 10 results

Hiển thị thanh bên