Văn mẫu lớp 10 KNTT

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (16 Mẫu)

Tóm tắt Tản Viên từ Phán sự lục gồm 16 mẫu tóm tắt ngắn gọn và đầy đủ kèm theo sơ đồ tư duy hay nhất. từ đó giúp những em học sinh lớp 10 nắm vững, củng cố tốt tri thức Ngữ Văn cho mình. Đồng thời cũng là tài liệu giảng dạy hữu ích cho quý thầy cô tham khảo. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên đề cao ý thức khí khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại cái ác trừ hại cho dân của Ngô Tử Văn, một người trí thức nước Việt. Đồng thời thể hiện niềm tin vào công lý, chính nghĩa. Tác phẩm Tản Viên từ Phán sự lục sẽ được học trong chương trình Ngữ văn 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên ngắn gọn

Truyện kể về nhân vật Ngô Tử Văn vốn là một kẻ sĩ khí khái, thẳng thắn. Trong làng có một ngôi đền thiêng. Từ khi có một tên tướng giặc nhà Minh tử trận ở sắp đền, hồn của hắn tác quái. Tức giận, chàng châm lửa đốt để trừ hại cho dân. Sau khi đốt đền, Tử Văn lên cơn sốt mê man, chàng thấy tên hung thần đòi trả đền và đe dọa bắt chàng xuống âm phủ. Thổ thần phân trần thái độ cảm phục trước hành động dũng cảm của Tử Văn, mách nước chàng về tung tích, tội ác tên hung thần và cách ứng phó. tới đêm, khi bệnh nặng thêm, Tử Văn thấy hai tên quỷ tới bắt chàng xuống âm phủ. Trước Diêm Vương, Tử Văn đã tố cáo tội ác của tên hung thần để hắn bị trừng trị. Thổ thần được phục chức, lính đưa Tử Văn về trần gian. Sau đó, Thổ thần tiến sĩ tử Văn giữ chức phán sự đền Tản Viên để tạ ơn.

Bạn Đang Xem: Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (16 Mẫu)

Tóm tắt Tản Viên từ Phán sự lục – Mẫu 2

Ngô Tử Văn người đất Lạng Giang, vốn khẳng khoái, nóng tính, thấy sự gian tà thì không chịu được. Cuối đời Hồ, có tên giặc tử trận vào đền Tản Viên rồi tác yêu tác quái trong dân gian. Tử Văn tức giận bèn châm lửa đốt đền. Về nhà, chàng lên cơn sốt rồi ngủ mơ thấy tên giặc kia tới dọa nhưng mặc kệ, cứ ngồi thản nhiên. Chiều tối lại có ông già tới, tự xưng là Thổ Công. Ông già kể cho Tử Văn rõ mọi sự tình rồi bày cho chàng cách xử sự khi bị bắt xuống âm phủ. Tử Văn bị quỷ sứ bắt đi. Trước mặt Diêm Vương tâu rõ đầu đuôi sự việc, lời lẽ rất cứng cỏi, không chịu nhún nhường chút nào. Diêm Vương sinh nghi bèn cho người tới đền Tản Viên để lấy chứng thực. Quân lính về tâu, nhất nhất đúng lời Tử Văn. Diêm Vương tức giận liền sai tên lính đầy tên giặc giả mạo kia xuống ngục Cửu U. Tử Văn sống lại, cùng dân làng mua gỗ dựng lại tòa đền. Viên Thổ Công cảm kích bèn mời Tử Văn về làm Phán sự cho Đức Thánh Tản ở đền Tản Viên. Tử Văn nghe nói, vui vẻ nhận lời, bèn thu xếp việc nhà rồi không bệnh mà mất ngay sau đó. Đền thờ Thánh Tản Viên.

Tóm tắt Tản Viên từ Phán sự lục – Mẫu 3

Ngô Tử Văn tên Soạn, người huyện Yên Dũng đất Lạng Giang, tính tình vốn cương trực, khí khái, nóng tính, thấy sự tà gian thì không thể chịu được. Trong làng có một ngôi đền thiêng vốn thuộc quyền cai quản của Thổ công đất này nhưng bị tên tưởng chiến bại của Bắc triều chiếm lấy. Hồn ma của hắn tác oai tác quái trong nhân dân. Tử Văn tức giận, bèn đi đốt đèn. Bị hồn ma tới tượng giặc giả mạo Thổ công tới đe dọa nhưng Tử Văn không mảy may sợ hãi. Vì sự gian tà của hồn ma tên tướng giặc, Tử Văn bị quỷ sứ bắt xuống Minh ti và tra hỏi. Nhưng với bản lĩnh cứng cỏi, luôn đứng về công lý và nhân dân lương thiện, cùng với sự viện trợ của Thổ công, Tử Văn đã khiến cho hồn ma tên tướng giặc bị trừng trị thích đáng. Tử Văn được Diêm vương cho sống lại. Thổ công vì cảm kích bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất của Ngô Tử Văn mà mời Tử Văn tới nhận chức phán sự đền Tản Viên. Tử Văn vui vẻ nhận lời, sau đó không bệnh mà mất . Có người thấy Tử Văn ngồi trên xe ngựa lẫn trong làn sương mù chỉ chắp tay thi lễ, không nói lời nào rồi thoắt cái cưỡi gió mà biến mất.

Tóm tắt Tản Viên từ Phán sự lục – Mẫu 4

Ngô Tử Văn tên Soạn, người huyện Yên Dũng đất Lạng Giang, tính tình vốn cương trực, khí khái, nóng tính, thấy sự tà gian thì không thể làm ngơ. Trong làng có một ngôi đền thiêng vốn là do Thổ công cai quản nhưng lại bị một tên hồn ma tướng giặc cướp mất. Hắn làm điều gian ác tai ngược trong cuộc sống của nhân dân. Không cam chịu cảnh đó, Tử Văn quyết định đốt đền. Tên hồn ma tướng giặc giả làm thổ công tới đe dọa Tử Văn nhưng Tử Văn không sợ. Vì sự gian ác của hồn ma tên tướng giặc, Tử Văn bị bắt xuống Minh ti và bị tra khảo. Dưới Minh ti, Tử Văn vẫn cứng cỏi, kiên quyết đứng về phía công lý và lẽ phải cùng người dân lương thiện. Được Thổ công viện trợ, Tử Văn thắng cuộc trong cuộc xử kiện ở Minh ti. Diêm Vương cho Tử Văn được sống lại. Thổ công vì cảm kích bản lĩnh và khí chất khí khái của Tử Văn nên mời Tử Văn tới nhận chức phán sự đền Tản Viên. Tử Văn vui vẻ nhận lời, sau đó không bệnh mà chết. Có người thấy Tử Văn ngồi trên xe ngựa lẫn trong làn sương mù chỉ chắp tay thi lễ, không nói lời nào rồi thoắt cái cưỡi gió mà biến mất.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Mẫu 5

Ngô Tử Văn, một kẻ sĩ nổi tiếng khẳng khái, thẳng thắn vốn không chịu được sự tác yêu quái của hồn một tên tướng chiến bại nên đã đốt đền của hắn, trừ hại cho dân. Tên hung thần đe dọa Tử Văn và kiện chàng ở âm phủ. Tử Văn được thổ thần mách nước bảo về tung tích và tội ác của tên tướng giặc, đồng thời bày cho chàng cách ứng phó với hắn. Tử Văn bị bắt giải xuống âm phủ. Đứng trước Diêm Vương, chàng đã không hề run sợ mà dũng cảm vạch trần mọi tội ác của tên hung thần. Có bằng cớ của thổ thần, mọi lời nói của Tử Văn được minh xác là sự thực. Cuối cùng công lý được thực thi: tên tướng giặc và bọn phán sự vô trách nhiệm bị trừng trị, thổ thần được phục chức, Tử Văn được sống lại. Tiếp sau đó nhờ thổ thần tiến sĩ tử Văn được nhận chức phán sự đền Tản Viên chuyên trông coi việc xử án.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Mẫu 6

Ngô Tử Văn người đất Lạng Giang, vốn khẳng khái, nóng tính, thấy sự gian tà thì không chịu được. Cuối đời Hồ, có tên giặc tử trận vào đền Tản Viên rồi tác yêu tác quái trong dân gian. Tử Văn tức giận bèn châm lửa đốt đền. Về nhà, chàng lên cơn sốt rồi ngủ mơ thấy tên giặc kia tới dọa nhưng mặc kệ, cứ ngồi thản nhiên. Chiều tối lại có ông già tới, tự xưng là Thổ Công. Ông già kể cho Tử Văn rõ mọi sự tình rồi bày cho chàng cách xử sự khi bị bắt xuống âm phủ. Tử Văn bị quỷ sứ bắt đi. Trước mặt Diêm Vương tâu rõ đầu đuôi sự việc, lời lẽ rất cứng cỏi, không chịu nhún nhường chút nào. Diêm Vương sinh nghi bèn cho người tới đền Tản Viên để lấy chứng thực. Quân lính về tâu, nhất nhất đúng lời Tử Văn. Diêm Vương tức giận liền sai tên lính đầy tên giặc giả mạo kia xuống ngục Cửu U. Tử Văn sống lại, cùng dân làng mua gỗ dựng lại tòa đền. Viên Thổ Công cảm kích bèn mời Tử Văn về làm Phán sự cho Đức Thánh Tản ở đền Tản Viên. Tử Văn nghe nói, vui vẻ nhận lời, bèn thu xếp việc nhà rồi không bệnh mà mất ngay sau đó.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Mẫu 7

Ngô Tử Văn vốn là một kẻ sĩ khí khái, thẳng thắn. Trong làng nơi chàng ở có một ngôi đền vốn rất thiêng. Nhưng từ khi có một tên tướng giặc nhà Minh tử trận ở sắp đền, hồn của hắn khởi đầu làm yêu làm quái trong dân gian. Tức giận, Tử Văn châm lửa đốt đền để trừ hại cho dân. Sau khi đốt đền, Tử Văn khởi đầu lên cơn sốt. Trong khi sốt mê man, chàng thấy tên hung thần tới đòi làm trả lại ngôi đền và đe dọa sẽ bắt Tử Văn xuống âm phủ để cho Diêm Vương trị tội. Nhưng tới chiều tối, Thổ thần tới phân trần thái độ cảm phục trước hành động dũng cảm của Tử Văn. Chàng được Thổ thần mách nước bảo về tung tích và tội ác của tên hung thần, đồng thời chỉ dẫn cách ứng phó. tới đêm, khi bệnh nặng thêm, Tử Văn thấy hai tên quỷ sứ tới bắt chàng xuống âm phủ. Trước mặt Diêm Vương, Tử Văn đã tố cáo tội ác của tên hung thần với đầy đủ chứng cứ. Cuối cùng, công lý được khôi phục, Diêm Vương trừng trị tên hung thần (đem nhốt vào ngục Cửu U), cho Thổ thần được phục chức, sai lính đưa Tử Văn về trần gian (tức là Tử Văn được sống lại). Một tháng sau, Tử Văn thấy Thổ thần tới cảm ơn. Để đền ơn nghĩa, Thổ thần đã tiến sĩ tử Văn giữ chức phán sự đền Tản Viên.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Mẫu 8

Ngô Tử Văn tục danh là Soạn, người Yên Dũng, Lạng Giang, tính tình khí khái, nóng tính, thấy sự gian tà thì không thể chịu được. Cuối đời Hồ, có hồn ma tên tướng giặc tử trận ở đền Tản Viên rồi tác yêu tác quái trong dân gian. Tử Văn nghe tin tức giận bèn tắm rửa sạch sẽ, khấn trời rồi châm lửa đốt đền. Sau khi đốt đền, chàng lên cơn sốt rồi ngủ mơ thấy hồn ma tên tướng giặc tới mắng mỏ, đe dọa và kiện dưới âm phủ nhưng Tử Văn vẫn thản nhiên và không hề run sợ. Chiều tối lại có ông già tới, tự xưng là Thổ Công. Thổ Công kể cho Tử Văn rõ mọi sự tình rồi bày cho chàng cách xử sự khi bị bắt xuống âm phủ. Đêm xuống, Tử Văn bị hai tên quỷ sứ bắt xuống âm phủ. Khi đối chất với Diêm Vương, Tử Văn điềm nhiên, cứng cỏi, một mực kêu oan. Hồn ma tên tướng giặc tỏ vẻ khúm núm, rộng lượng, xảo trá xin tha tội cho Tử Văn. Cuối cùng hồn ma tên tướng giặc bị bỏ xuống Cửu U, Tử Văn thắng lợi và được phong là chức phán sự đền Tản Viên. Không bao lâu sau Tử Văn không bệnh mà mất.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Mẫu 9

Ngô Tử Văn là một kẻ sĩ nổi tiếng khẳng khái, thẳng thắn vốn không chịu được sự tác yêu quái của hồn tên tướng chiến bại nên đã đốt đền của hắn, trừ hại cho dân. Tên hung thần kiện chàng ở âm phủ. Tử Văn được thổ thần mách nước bảo về tung tích và tội ác của tên tướng giặc, đồng thời bày cho chàng cách ứng phó với hắn. Xuống âm phủ, trước Diêm Vương, chàng đã dũng cảm vạch trần tội ác của tên hung thần. Công lý được thực thi: tên tướng giặc bị trừng trị, thổ thần được phục chức, Tử Văn được sống lại, sau đó được nhận chức phán sự đền Tản Viên chuyên trông coi việc xử án.

Tóm tắt bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Mẫu 10

Ngô Tử Văn người đất Lạng Giang, vốn là một kẻ sĩ nổi tiếng khí khái, thẳng thắn, không chịu được sự tác yêu tác quái, làm hại dân của hồn tên tướng giặc chiến bại nên đã đốt đền của hắn. Tên hung thần đe dọa và kiện chàng ở âm phủ. Chàng được thổ thần mách nước bảo về tội ác và tung tích của hắn, đồng thời chỉ dẫn chàng cách ứng phó. Tử Văn bị quỷ sứ bắt xuống âm phủ. Trước mặt Diêm Vương, chàng dũng cảm tố cáo mọi tội ác của tên hung thần. Diêm Vương sinh nghi bèn cho người tới đền Tản Viên để lấy chứng thực. Quân lính về tâu, nhất nhất đúng lời Tử Văn. Cuối cùng công lý được khôi phục, tên tướng giặc và bọn phán sự vô trách nhiệm bị trừng trị, thổ thần được phục chức, Tử Văn được sống lại. Sau đó, Tử Văn được Viên Thổ Công tiến cử giữ chức phán sự đền Tản Viên.

Tóm tắt bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Mẫu 11

Xem Thêm : Phẩm chất tạo dựng nên hình mẫu người anh hùng của Hy Lạp thời cổ đại

Ngô Tử Văn là con người vùng đất Lạng Giang, nổi tiếng thẳng thắn, không chịu những yêu sách tác quái làm hại dân lành của một tên tướng giặc, Tử Văn quá tức giận nên đã đốt đền hắn. Sau khi về nhà, bỗng nhiên chàng lên cơn sốt, đầu óc mê man, chàng ngủ mơ thấy có tên hung thần đòi bắt chàng xuống âm phủ vì tội dám đốt đền. Nhưng tới chiều tối có một người tự xưng Thổ Thần hiện lên, Thổ Thần cảm phục trước sự dũng cảm của Từ Văn nên Chàng được thổ thần mách nước bảo tội ác và tung tích của tên tướng và không quên chỉ cách cho chàng ứng phó. tới đêm, Tử Văn bị quỷ sứ xuống âm phủ. Tủ Văn đã trình bày hết những tội ác của tên hùng thần đã làm với quần chúng. # cùng những bằng cớ chứng minh. Cuối cùng, công lý đã được sáng tỏ và thực thi, tên tướng bị trừng trị còn Tử Văn được sống lại. Trở về cõi thực, Tử Văn được Thổ Thần ủy quyền một chức trách là giữ chức phán sự đền Tản Viên.

Tóm tắt bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Mẫu 12

Ngô Tử Văn nổi tiếng ở đất Lạng Giang là kẻ thẳng thắn, khí khái. Ngôi làng chàng ở có một ngôi đền thiêng lắm nhưng có một tên hung thần ở sắp đền hay tác quai tác quái, yêu sách trong dân gian, Tử Văn tức giận nên châm lửa để đốt đền trừ hại cho dân lành.

Sau khi ngôi đền bị đốt, tên hung thần đã dọa kiện chàng ở âm phủ. Sau khi về nhà chàng lên cơn sốt, trong lúc đang mê man thì chàng ngủ mơ thấy có người đòi bắt mình xuống âm phủ. Nhưng tới chiều tối có một ông già tới xưng danh là Thổ Thần, ông cảm kích trước ý thức dũng cảm của Tử Văn nên bày đã mách nước cho chàng tội ác và tung tích của tên hung thần, ông còn bày cho chàng cách để xử lý ứng phó.

Đêm tới, Tửu Văn trở bệnh nặng hơn, Tử Văn thấy có hai tên quỷ sứ tới bắt chàng xuống âm phủ. Trước mặt Diêm Vương, chàng đã tố cáo hết những tội ác của tên hung thần kèm theo dẫn chứng đầy đủ về hắn. Sau khi chứng thực, quân lính về thưa tất cả lời Tửu Văn là sự thực, Diêm Vương đã trừng trị tên tướng giặc và bọn phán sự, thổ thần thì được phục chức còn Tử Văn được sống trở lại. Trở về từ âm phủ, Thổ Văn đã ủy quyền Tử Văn giữ chức phán sự đền Tản Viên.

Tóm tắt truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Mẫu 13

Câu chuyện kể về nhân vật Ngô Tử Văn. Đây là một kẻ sĩ rất nổi tiếng. Anh là một người thẳng thắn và thẳng thắn. Vì sự tác quai tác quái của hồn một tên tướng chiến bại, Ngô Tử Văn đã quyết định đốt đền của hắn để giúp dân giải hạn. Tức giận, tên ác hồn này liền đe dọa và kiện Tử Văn ở địa phủ. Được thổ thần chỉ dẫn, Tử Văn biết được những tội ác mà tên này gây ra. Đồng thời, cũng biết được cách xử lý tên hung thần này. Khi bị bắt về địa phủ, Tử Văn không hề lo sợ khi đối mặt với Diên Vương. Anh đã kể một cách rõ ràng những tội ác của tên này. Nhờ những bằng cớ xác thực của thổ thần, tất cả mọi dẫn chứng của Tử Anh đều được xác minh. Cuối cùng, công bằng đã xuất hiện. Tên ác hồn và lũ phán sự vô lăng bị trừng trị. Đồng thời, thổ thần được phục nguyên chức vụ, Tử Văn thì trở lại dương thế. Từ đó về sau, được thổ thần đề cử, anh đã trở thành phán sự đền Tản Viên.

Tóm tắt truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Mẫu 14

Câu chuyện kể về nhân vật Ngô Tử Văn. Đây là chàng trai xứ Lạng Giang. Tình tình chàng rất ngay thẳng, nóng tính và chán ghét sự độc ác, gian tà. Lúc ấy, trong dân, có một tên yêu quái chuyên hại người. Tên này là một tên tướng tử trận được thờ trong đền Tản Viên. Để giúp dân, chàng trai đã đốt đền. Tên yêu quái liền xuất hiện trong giấc mơ để đe dọa Tư Văn và kiện chàng dưới âm phủ. Sau đó, chàng gặp một ông lão xưng là Thổ công. Lão ta kể cho Tử Văn mọi tội ác của tên yêu quái. Đồng thời, chỉ chàng cách ứng phó khi bị áp giải xuống địa phủ. Sau đó, Tử Văn bị quỷ sứ bắt xuống địa phủ. Ở đây, chàng trai đã không một tí sợ hãi. Chàng kể rõ sự tình và tội ác mà tên yêu quái đã gây ra. Nghe thấy thế, Diêm Vương liền sai lính tới đền Tản Viên để xác nhận. Sau khi mọi việc được xác nhận, Diêm Vương liền tức giận sai lính đày tên yêu quái xuống Cửu U. Đồng thời, phạt lũ phán sự vô trách nhiệm kia. Về phần Tử Văn, anh được sống lại, giúp dân sửa lại đền đã bị đốt. Sau này, anh được Thổ Công tiến cử làm phán sự ở đền Tản Viên.

Tóm tắt truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Mẫu 15

Ngô Tử Văn vốn là người khí khái, cương trực. Tức giận vì tiếng là đền làng linh ứng, nhưng tên giặc tử trận ở sắp đền lại biến thành yêu quái trong dân gian, Tử Văn đã đốt đền. Đốt đền xong, về nhà, Tử Văn thấy người khó chịu, rồi lên cơn sốt. Trong cơn sốt, Tử Văn thấy một người cao lớn tuấn tú, đầu đội mũ trụ tự xưng là cư­ sĩ tới đòi làm trả lại ngôi đền như cũ. Tử Văn vẫn thản nhiên. Người kia tức giận dọa sẽ kiện Tử Văn ở toà cõi âm. Chiều tối, lại có một ông già phong độ thi đấu nhàn nhã tới tỏ lời mừng, hỏi ra mới biết đó là Thổ công bị viên tướng chiến bại giả làm cư­ sĩ kia tranh chiếm mất đền. Ông già dặn rằng nếu như âm phủ có tra hỏi thì cứ khai ra những lời ông nói, nếu như tên kia chối thì cứ tới mà xác minh. tới đêm, Tử Văn bị hai tên quỷ sứ tới bắt đi. tới âm phủ, người canh cổng truyền rằng Tử Văn tội sâu ác nặng không được khoan giảm. Tử Văn kêu oan và được dẫn vào gặp Diêm Vương. Tử Văn tâu trình đầu đuôi như lời Thổ công đã nói và tranh cãi mãi với người đội mũ trụ, không phân phải trái. Diêm Vương sinh nghi, người đội mũ trụ định lảng chuyện, sợ bị lộ ra sự thực. Diêm Vương sai người tới đền Tản Viên để lấy chứng thực thì thấy đúng như lời Tử Văn nói. Kẻ kia bị đẩy vào địa ngục tầng thứ chín. Tử Văn về tới nhà thì mới biết mình đã chết được hai ngày. Ngôi mộ của tên tướng giặc bị bật tung lên, hài cốt tan tành. Sau đó một tháng, Thổ công tiến sĩ tử Văn giữ chức phán sự ở đền Tản Viên. Tử Văn nhận lời, rồi không bệnh mà mất. Sau đó, có người thấy Tử Văn trên xe ngựa c­ưỡi gió. Người ta truyền rằng đó là “nhà quan phán sự !”

Tóm tắt truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Mẫu 16

Ngô Tử Văn quê ở Yên Dũng, Lạng Giang. Chàng rất khẳng khái, nóng tính, coi khinh mọi sự tà gian, được mọi người khen là cương phương. sắp đó có ngôi đền linh ứng lắm. Một tên tản bộ trong đám quân Ngô thuộc bộ tướng Mộc Thanh sang xâm lược nước ta bị tử trận ở sắp đền, rồi trở thành yêu quái hoành hành trong dân gian. Tử Văn tức giận lắm, khấn trời rồi châm lửa đốt đền. Mọi người lắc đầu lè lưỡi, lo sợ cho Tử Văn, nhưng chàng vung tay không cần gì cả.

Đốt xong đền về nhà lên cơn nóng sốt. Tử Văn thấy một người phương Bắc đội mũ trụ đi tới đòi làm trả lại toà đền, trách cứ chàng đã làm cho “hương lửa không có chỗ tựa nương, oai linh không có nơi thể hiện”. nếu như không dựng trả lại đền thì khó lòng tránh khỏi tai vạ. Thấy chàng ngất ngưởng tự nhiên, người kia tức giận bảo Tử Văn là: “Phong đô chẳng xa xôi gì, nếu như không chịu nghe lời rồi sẽ biết”.

Chiều tối lại có một ông già, áo vải mũ đen, phong độ thi đấu nhàn nhã tới vái chào Tử Văn, giới thiệu mình là Thổ thần, rất lấy làm thú vị và tỏ lời mừng. Ông già cho biết rõ tên tướng chiến bại của Bắc triều, hồn trơ tráo ở Nam quốc tìm cách chiếm lấy ngôi đền. Hắn đã che đậy Thượng đế, quấy rầy hạ dân, gây ra bao điều hưng yêu tác quái. Vốn là Ngự sử đại phu đời Lý Nam Đế, chết vì nghĩa cần vương nên được phong đã hơn một nghìn năm tại ngôi đền, vì ông thiếu sự dự phòng mà bị tên hoạt tặc đánh đuổi phải chạy tới nương tựa nơi đền Tản Viên.

Nghe lời Tử Văn hỏi, ông già cho biết thêm: hắn đã kiện thầy ở Minh ti, nếu như không liệu sẽ bị chết một cách oan uổng. nếu như có bị tra hỏi thì thấy xin Minh ti tư giấy tới đền Tản Viên thì kẻ kia khó lòng thoát nạn.

Xem Thêm : Dàn ý phân tích Mùa xuân chín (2 Mẫu)

Đêm ấy, bệnh càng nặng thêm. Tử Văn thấy hai tên quỷ sứ tới bắt giải đi, đưa tới một dinh toà vô cùng lớn, xung quanh có thành sắt cao vợi. Lại bị giải qua cầu dài hơn nghìn thước bắc qua một con sông lớn, gió tanh sóng xám, tương đối lạnh thấu xương. Có tới mấy vạn quỷ Dạ Xoa “mắt xanh tóc đỏ, hình dáng nanh nọc” đứng chật hai đầu cầu. Tử Văn bị hai tên quỷ sử dụng gông dài thừng lớn gông trói mà giải đi. Chàng kêu to lên rằng:

– Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay thẳng ở trần gian, có tội lỗi gì xin bảo rõ cho, không nên bắt phải chết một cách oan uổng!

Bị dẫn vào điện, Tử Văn đã thấy một người đội mũ trụ đang kêu cầu ở trước sân. Diêm Vương mắng Tử Văn là một kẻ hàn sĩ dám hỗn láo, gây ra tội lớn, còn trốn đi. Còn người cư sĩ kia có công với tiên triều nên hoàng thiên cho được huyết thực tiễn ngôi đền để đền công nặng nhọc….

Tử Văn và người đội mũ trụ cãi nhau, lời qua tiếng lại. Tử Văn xin Diêm Vương sai người tới đền Tản Viên để hỏi hư thực. Kẻ đội mũ trụ lại thay đổi giọng xin Đại Vương tha cho kẻ hàn sĩ để tỏ cái đức rộng rãi. Diêm Vương ngay thức thì sai người tới đền Tản Viên. Sai nhân trở về tâu rõ đầu đuôi, nghe xong Diêm Vương cả giận sai lấy lồng sắt chụp vào đầu, khẩu gỗ nhét vào mồm lên hoạt tặc và đẩy vào ngục Cửu U. Còn Tử Văn được khen có công trừ hại, sai lính đưa về.

Tỉnh lại, Tử Văn mới biết mình chết đã được hai ngày rồi. Ai cũng kinh hãi khi nghe chàng kể lại chuyện bị quỷ sứ bắt đi… Dân làng dựng lại ngôi đền. Còn mộ tên tướng Tàu thì tự dưng bật nắp quan tài, hài cốt tan tành ra như cám.

Độ một tháng sau, ông già tới, báo tin là ông đã trở về được miếu đền cũ, còn Tử Văn thì được tiến cử vào chức phán sự đền Tản Viên.

Rổi Tử Văn không bị bệnh tật gì mà mất. Năm giáp Ngọ (1444), một người làng sáng sớm đi ra cửa tây thành Đông Quan vài dặm thấy trong sương mù xe ngựa đi tới ầm ầm, lại nghe tiếng quát:

– Người đi đường tránh ra, xe quan phán sự!

Tử Văn ngồi trên xe chắp tay thi lễ, không nói một lời nào, rồi cưỡi gió mà đi biến mất.

Sơ đồ tư duy phân tích Ngô Tử Văn

Sơ đồ tư duy cảm nhận Ngô Tử Văn

Hy vọng những mẫu “Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” trên đây GrabHanoi sẽ mang lại cho các bạn đọc những tham khảo hữu ích. Đừng quên theo dõi GrabHanoi để được liên tục cập nhật những bài văn mẫu mới nhất bạn nhé

Nguồn: https://dacsanlucngan.vn
Danh mục: Văn mẫu lớp 10 KNTT

Related Articles

Back to top button