Cùng với vải thiều, mỳ Chũ, trong những năm gần đây người dân ở nhiều nơi trong cả nước còn được biết đến thương hiệu nếp cái hoa vàng thơm ngon nổi tiếng của xã Phì Điền.

Showing all 5 results

Hiển thị thanh bên