News

Trồng thử một số dòng, giống bơ tại Lục Ngạn

Hai giống bơ MC17 và Choquete đều là các giống nổi trội hiện nay, dễ trồng và có thể trồng xen canh với cây vải, cây chè, thích hợp với điều kiện sinh thái, góp phần bổ sung vào cơ cấu giống cây ăn quả của tỉnh Bắc Giang nói chung, huyện Lục Ngạn nói riêng.

Ngày 27/10/2020, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã kiểm tra thực địa mô hình trồng thử nghiệm một số dòng, giống bơ tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn.

Mô hình thuộc đề tài “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số dòng, giống bơ tại tỉnh Bắc Giang” do PGS.TS Lê Tất Khương – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng chủ trì thực hiện. Tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, đề tài triển khai với quy mô 3ha, gần 1.000 gốc bơ 2 giống MC17, Choquete. 

Thời gian trồng làm hai đợt gồm: Tháng 7 năm 2019 và tháng 4 năm 2020, cây giống trong mô hình là cây 06 tháng tuổi, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật: Cây khỏe, sạch bệnh, chiều cao cây đạt đạt 40-50cm, đường kính gốc mỗi chồi đạt 0,6-1,0cm. Qua đánh giá sơ bộ, mô hình này phù hợp với điều kiện khí hậu tại huyện Lục Ngạn, sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến sang năm 2021 sẽ cho quả.

Các đại biểu thăm mô hình trồng cây bơ trồng xen vải thiều tại hộ anh Vũ Nguyên Bình, thôn Quý Thịnh xã Quý Sơn.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên hội đồng đánh giá cao kết quả bước đầu của mô hình. Cũng đề nghị cơ quan chủ trì tiếp tục theo dõi, đánh giá tính thích nghi, sinh trưởng, sâu bệnh hại, đối với 2 dòng, giống bơ MC17 và Choquete. Hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc hai giống bơ. Kết thúc đề tài sẽ lựa chọn ra một giống bơ tốt nhất để triển khai nhân rộng tại tỉnh Bắc Giang.

Ngoài huyện Lục Ngạn, đề tài còn triển khai 2ha tại huyện Yên Thế và 02ha tại huyện Sơn Động. Theo đánh giá của người trồng và cơ quan chuyên môn, mô hình tại hai huyện cũng đang sinh trưởng và phát triển tốt./.

Related Posts