Luc Ngan Lychee

STARLINKS

Công ty CP Logistics những ngôi sao liên kết
Người đại diện: Ông Nguyễn Việt Thắng
MST: 0313937672 | Ngày cấp: 28/7/2016

Địa chỉ: 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  0854924375

Email: starlinks2021@gmail.com

Website: http://starlinks.com.vn/