Showing all 12 results

Hiển thị thanh bên

Đặc sản vải thiều Lục Ngạn

27.00$/kg

Giấm vải mật ong Kim Ngân 450ml

23.40$/kg

HTX Phì Điền – Vải thiều sạch Lục Ngạn thơm ngon thượng hạng

24.00$/kg

HTX Phì Điền – Vải thiều sấy khô Lục Ngạn 300gr

81.00$/kg

Phì Điền – Vải thiều sấy khô Lục Ngạn thượng hạng 500gr

45.00$/kg

Vải thiều đóng lon

21.00$/kg

Vải Thiều Lục Ngạn

27.00$/kg

Vải thiều Lục Ngạn loại 1

72.00$ 60.00$/kg

Vải thiều Lục Ngạn loại 2

60.00$ 48.00$/kg

Vải thiều Lục Ngạn sấy khô

96.00$/kg

Vải u hồng loại 1

21.60$ 21.00$/kg

Vải u hồng loại 2